Vi er en gruppe engagerede borgere og bevægelser fra hele landet, som er gået sammen om en kampagne mod ny fossilinfrastruktur i Danmark.

Vi konstaterer:

 1. At Danmark i forvejen har ét af det højeste antal kilometer motorvej per indbygger i EU; at Kastrup Lufthavn allerede har en kapacitet på ca. 30. mio. årlige rejsende; og at der stadigvæk investeres i fossilgasrørledninger, på trods af, at nye fossile investeringer er uforenelige med 1.5-gradersmålet.

 2. At partiernes seneste Infrastrukturplan 2035 fastlåser Danmark i en transportkultur, der fortsat prioriterer privatbilisme, øger trængslen på vejene, og belaster klima, natur og miljø. Udbygningen af vejnettet vil på sigt ikke betyde mindre trængsel, kun flere biler.

 3. At det er nødvendigt at handle hurtigt for at mindske danskernes klimabelastning, samt skaderne der påføres natur, lokalsamfund og folkesundheden.

 4. At der på tværs af landet er stærke lokalgrupper, der mobiliserer modstand mod infrastrukturprojekter som motorveje, broer, gasrørledninger, gasterminaler og lufthavnsudvidelser, i klimaets, naturens og lokalsamfundets navn.

 5. At Klimaloven i dag bliver udfordret af en klimapolitik, som gør brug af ressource-intensive løsninger, som stadig udgør et stort pres på planeten, herunder bioenergi og elbiler.

Vi kræver:

 1. At der skal ske et stop for udbygning af al fossil infrastruktur i Danmark, herunder motorveje, lufthavne og gasrør.

 2. At regeringen respekterer, at en seriøs klima-, natur- og miljøpolitik indebærer at sætte grænser for væksten af ressource-intensiv infrastruktur. I konteksten af vores transportsystem betyder det bl.a. et stop for væksten af motorvejsnetværket. Der skal i stedet være fokus på holdbare, strukturelle løsninger, frem for at satse udelukkende på teknologiske udveje såsom CO2-fangst som kompensation for fortsatte udledninger.

 3. At der i stedet skal sikres adgang til bæredygtig transport, energi for alle og en retfærdig omstilling af arbejdspladser.

 4. At midlertidige løsninger som biogas og biobrændsel ikke accepteres som næste skridt i den grønne omstilling, men at der fokuseres på en direkte overgang til holdbare, bæredygtige alternativer. At de infrastrukturprojekter, der er nødvendige for den grønne omstilling, anlægges med mindst mulig udledning af CO2e og respekterer naturværdier.

 5. At den demokratiske proces omkring store offentlige projekter skal styrkes og ikke svækkes.

Vi vil:

 1. Lave en fælles national kampagne af ca. 1 års varighed med ovenstående “vi mener” som udgangspunkt. Kampagnen omfatter 1) en research- og netværksfase 2) en lanceringsfase og 3) en aktionsfase. I slutningen af 2022 beslutter vi, hvordan der følges op på kampagnen.

 2. Samle borgerbevægelser fra hele landet i kampagnen og give dem en stærkere stemme. Herfra vil vi skabe en bred, national kampagne, der underbygges af forskellige organisationsformer og strategier, og som viser, at borgere fra hele landet engagerer sig og skaber et politisk pres.

 3. Arrangere demonstrationer og aktioner med stigende grad af forstyrrelse, hvis regeringen ikke imødekommer vore krav.

 4. Sikre et stærkt vidensgrundlag forud for kampagnen gennem research-arbejde og baserer vores formidling på overskuelighed og tilgængelighed for alle.

 5. Lave en oversigt over relevante nye sorte infrastrukturprojekter i Danmark. Ændre diskursen for hvad ‘udvikling’ og ‘fremskridt’ er i en kontekst af dansk infrastruktur, og flytte fokus i retning af systemiske forandringer.

Kampagnekonsensus

Kampagnekonsensus