Hvem er vi?

Borgerbevægelser fra hele landet

‘Stop Ny Fossil Infrastruktur’ samler borgerbevægelser fra hele landet i en bred, national kampagne. Underbygget af forskellige organisationsformer og strategier vil vi vise at borgere fra hele landet aktivt engagerer sig imod nye fossile energi- og transportinfrastrukturprojekter og dermed skabe et fælles politisk pres. Følgende grupper er i dag en del af kampagnen:

Nej til Motorvej på Røsnæs
Bevar Jordforbindelsen
Sydfyns Fremtid
Baltic Pipe Nej Tak
Jyder mod Overflødige Motorveje
Nej Tak til Frederiksund Motorvejen, Etape 3

Borgerbevægelsen mod Egholmlinjen
NOAH
Rådet for Bæredygtig Trafik
Extinction Rebellion Danmark
Den Grønne Ungdomsbevægelse
Bedsteforældrenes Klimaaktion
Medicinstuderende for Klimaet
Frivillige i Mellemfolkeligt Samvirke

Derfor fandt vi sammen

Vi har et ønske om at forbedre kontakten mellem bevægelser, ngo’er og lokalgrupper, som arbejder for en grønnere fremtid, hvor fossil infrastruktur ikke prioritieres over mennesker, biodiversitet og miljø. Et arbejde, der ofte kan virke fragmenteret og spredt på tværs af landet. Vi ønsker at forkorte afstanden og styrke fællesskabet mellem grupperne, fordi vi ved, at diversitet og stærke netværk gør os bedre egnet til at skabe forandring. Derfor ønskede vi at skabe en national kampagne med forankring i lokalsamfund, som kan vise politikere landet over, at borgerne er klar til at prioritere en grøn og retfærdig omstilling.

Første nationale fællesmøde i Middelfart i april 2022

Vores visioner

Vi forestiller os et Danmark, der har sat et stop for udbygningen af al fossil infrastruktur. Hvor alle har adgang til reel bæredygtig transport og energi og en arbejdsplads der ikke gør skade på mennesker og miljø. Og hvor politikerne har respekteret, at der skal sættes grænser for væksten af ressource-intensiv transport- og energiinfrastruktur.

Vores vision er, at der ikke længere bliver brugt milliarder af kroner på at fastlåse os i flere motorveje, lufthavne og gasrør. At der i navnet af grøn omstilling ikke bliver satset udelukkende på ressource-intensive alternativer såsom bioenergi og elbiler, som fortsat udgør et stort pres på planeten og mennesker. Og at vi i stedet baner vejen for mere holdbare, bæredygtige og retfærdige løsninger, såsom lokal-ejet vedvarende energiproduktion, mere og billigere kollektiv transport og udbygget cykelinfrastruktur.

Vi vil være med til ændre hvad vi mener når vi taler om ‘fremskridt’ i konteksten af dansk infrastruktur, hvor høj-hastighedskrav tilsidesættes for en mindre intensiv og mere bevidst måde at transportere sig på, hvor både energi- og transfortinfrastrukturen ikke nådesløst får lov til at trumfe vores vigtige relationer til naturen og miljøet omkring os, og hvor vi alle, uanset vores position i samfundet, lever i sunde omgivelser, der hverken gør skade på os eller miljøet.

Kunstner: Svend Vestergaard Jensen